عطف کتاب رو آنلاین محاسبه کن!
محاسبه آنلاین عطف کتاب

عطف کتاب رو آنلاین محاسبه کن!

روش محاسبه عطف مولفه برای محاسبه عطف کتاب، نشریه، کاتالوگ، بروشور و … تعداد صفحات متن است که بعد از اتمام کار طراحی و صفحه آرایی مشخص می‌شود. (توجه داشته باشید در فرمول محاسبه عطف از تعداد…

ادامه مطلبعطف کتاب رو آنلاین محاسبه کن!